BLOCK & GENESIS BLOCK

Ümit ÖZKAN

Amino asitler birbirlerine bağlanarak zincir oluşturdukları ilk yapıya primer yapı denir. Tek başına bu zincirin bir anlamı yoktur.

- Primer yapı kendi üzerine katlanır seconder yapıyı,
- Sekonder yapı kendi üzerine katlanır trimer yapıyı,
- Trimer yapı kendi üzerine katlanır QUADR yapıyı oluşturur.Protein, Amino Asitler

Resimde "quaternary structure" diye geçen benim quadr diye söylediğim yapı organizmanın işlevsel bir organına tekabül eder, kulak, burun veya bir kas demeti gibi.

Block, kayıt kümesi, basit mantıkla. Büyüklük sınırı önceden belirtilmiş. O sınıra geldiğinde block tamamlanır ve yeni kayıtlar yeni oluşturulan block a eklenmeye devam edilir. Yeni block kendinden öncekine bağlanır. Her block'un kendi kayıt kümesine önceki ve sonraki block bilgisi de dahil edilir. Böylece bir block zincire (BLOCKCHAIN) dönüşür. Dijital paraların üzerinde var oldukları dijital zincirdir. Block üzerindeki kayıt kümesi temelde dijital paralar ile yapılan para işlemlerini barındırır. Her bir işlem basitçe işlem tarihi, gönderen ve alıcı bilgisi ile iletilen pra miktarından oluşur. Bu işlem kayıtları farklı uygulama bilgilerini de barındırabilir, ethereum'da olduğu gibi. Her block oluşup onaylandıktan sonra blockchaine son block olarak eklenir. Block zinciri birden fazla bilgisayarda saklanır, böylece silinmesinin ve değiştirilmesinin önüne geçilmiş olur.

Mevcut crypto paraların %90'ından fazlası blockchain teknolojisini kullanır. Blockchain ve dijital para birlikte doğmuştur. Fakat blockchain dijital para ile alakası olmayan bir amaca yönelik te kullanılabilir. Bitcoin blockchain'inde ilk blok un özel bir anlamı vardır; bitcoin ilk dijital para, bitcoin blockchain'i ilk blokzincir ve bu blok zincirin ilk bloğu, GENESİS BLOCK olarak adlandırılmıştır.

Burada çok yakın geleceğin teknolojik yapısından bahsediyoruz. Peki başka ne var? İlk göze çarpan TANGLE yapısı. Bitcoinden sonra ortaya çıkmış olan, makinalar arası ödeme birimi olarak konumlandırılan IOTA adlı dijital paranın işlediği yapı.

Blockchain ile yapayzeka (AI) arasında bir akrabalıktan söz edilmektedir. Bunun nasıl mümkün olacağını anlamak ya da neden AI için mevcut teknolojinin yetersiz olup ta blockchain gibi bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu kavramak için yukarıda bahsettiğim protin şekillenmesi üzerine düşünmek gerkmektedir.